Nature photos by Myriam Vandenberghe
     contact 
www.naturestudio.net

Asielaanvraag voor een bloem
Asylum request for a flower

(letter to the town of Gent)
and Nature photos by
Myriam Vandenberghe
Link to Myriam's (Bonitin) forum
on BugLife cubit  owned by Janet Rowley (JRsbugs)-
from the U.K.
http://cubits.org/buglife/forums/view/bonitinsbrazilianbug/I’ve always been interested in the fascinating world of the insects as a very important part of Nature. But Janet has inspired me to take a deeper interest and to learn more about them, helping me a great deal with identifying and providing information on their life styles. I had to start from zero not only for identification, (I’m still not good at! ) but also in taking photos as I very seldom had taken pictures before, a bit scared off by the analogue cameras and the big costs involved, thanks to the development of digital cameras I took the challenge and slowly learned how to take satisfying pictures.
Macro photography of insects is enchanting, taking you into their worlds of wonder and awe, the camera revealed aspects I couldn't see with the bare eye, making it all the more enchanting.
Just like in any other aspect of life there is the duality of the ‘good ‘and the ‘bad’ ‘the cute and beautiful’ and what we perceive as ‘ugly and nasty’ looking ones. Often there are beautiful ‘nasty’ ones too and vice verso..
No matter how great my admiration, I always found difficulty with what I perceive as cruel aspects of Mother Nature. I can only have but trust that she knows better and all has it's purpose in the cycle of evolution that may be beyond my/our comprehension..
I hope I can inspire, through my photos, others to take a deeper interest in this enchanting world of the insects and what is most important; what evokes our interest also evokes our respect, something so badly needed for all creatures big or small!


bonitin
BugLife cubit

http://cubits.org/buglife/forums/view/bonitinsbrazilianbug/


Hi to all bug lovers! 

While sorting out my Brazilian bug pics. into their respective family folders
I came upon some I find very confusing, I would very much appreciate if someone can help me in finding out to what family they could belong 

I have two somehow looking related to as well the spider family (eyes) as the Crab family because of the shape of the legs specially the front ones. 

The first was shiny and looked like a little precious jewel in jade colours, size was about 5 mm and if I remember well it walked sideways like a Crab would do..

Comments welcome on this thread

Moths are fascinating mysterious winged creatures and I have enjoyed myself tremendously in taking tons of pictures, astonished at the endless variety, some really gorgeous, some looking so delicate like made from porcelain or Mother Pearl, there were 'creepy and gloomy' looking ones too, others very weird shaped etc..
Most or nearly all are taken at night.
I was fortunate to have had my stay in a small house of Brazilian friends that had an ideal location for attracting moths. The house is located in a protected nature area in Corisco close to Paraty. It is build on top of a steep hill and some 20m down at the foot lays the beautiful wild river.

bonitin
BugLife cubit

http://cubits.org/buglife/forums/view/bonitinsbrazilianbug/Link to natural gardens
Carl Vandenberghe
tuin-en landschapsarchitectuur
www.natureline.be
Contact for the fountains and bird baths
Myriam"s brother:  www.natureline.be
Link to natural gardens
Carl Vandenberghe
tuin-en landschapsarchitectuur
www.natureline.be
Link to Myriam's (Bonitin) forum
on BugLife cubit  owned by Janet Rowley (JRsbugs)-
from the U.K.
http://cubits.org/buglife/forums/view/bonitinsbrazilianbug/

Aan allen verantwoordelijk voor het natuurbeheer,                                                                                                                                                   Gent, 30 augustus 2013

Asielaanvraag voor een bloem
Solidago canadensis.

Toen ik  donderdag 29 augustus,  in de vroege namiddag aankwam in het natuurgebied De Bourgoyen gewapend met mijn camera voor een fotosessie van flora en fauna, was ik zwaar geschokt toe ik een slagveld zag van gemaaide Guldenroede op het wilde bloemen terrein dicht bij de hoofdingang.  Ik was er een paar dagen voordien ook al langs geweest en wat een  prachtig dromerig zicht van de statige wuivende bloempluimen, zo prachtig harmoniserend met de andere planten. Voorgaande jaren toen de planten nog ongemoeid in volle bloei stonden gonsde het van het rijke insectenleven, niet dit jaar dus! Wat een ontgoocheling!

Het vreselijke is dat de planten nog maar pas begonnen te bloeien, als men het toch nodig achtte om de planten te verwijderen kon men dan tenminste niet wachten tot het einde van de bloei voordat het zaad rijp was?  Wat een onnodige verspilling van rijkdom aan nectar en stuifmeel voor onze insecten; onze bijen die het al zo moeilijk hebben, zweefvliegen, vlinders en een lange lijst andere inheemse insecten, een  verlies ook voor onze inheemse vogels, libellen, waterjuffers, kortom alle insecteneters. De plant is vooral waardevol voor de late bloei waar nog maar relatief weinig inheemse planten bloeien.

Ik vermoedde dat de motivatie voor de vervolging van de plant, het niet-inheems karakter is, een immigrant of exoot dus, aangezien de andere planten gelukkig ongemoeid gelaten werden. Dat vermoeden werd dan ook bevestigd door een aanwezige persoon van de stadsdienst.

OK,  maar is deze plant; Solidago canadensis,  ook echt een bedreiging voor onze inheemse soorten?

In feite heb ik ze persoonlijk nog nooit gezien langs onze wegbermen of op ongemoeid gelaten terreinen, in tegenstelling tot bv. de agressieve Japanse Duizendknoop; Fallopia japonica, die een ware bedreiging vormt voor onze inheemse flora en niet genoeg bestreden kan worden.

Moeten wij een kortzichtige visie hebben en negeren dat sommige exoten een waardevolle aanvulling kunnen zijn van onze inheemse flora. Een goed voorbeeld is de ook laat bloeiende  vlinderstruik;  Buddleja davidii, een ingeburgerde exoot uit China. Maar wat een verrijking voor tal van onze inheemse insecten die niet malen waar een plant afkomstig van is!

Ik weet dat wij ook een inheemse Guldenroede hebben; Solidago vigaurea, die ben ik trouwens niet tegengekomen in De Bourgoyen, misschien een idee om de plant te introduceren? De Canadese Guldenroede compleet  verbannen is een onbegonnen taak aangezien de planten meerjarig zijn en het zaad talrijke jaren kiemkrachtig blijft. Maar beide Guldenroedes kunnen vredig samenleven, ze zijn qua groeikracht aan elkaar gewaagd.


Multiculturele plantensamenleving!

Trouwens wat is echt inheems? Plantengemeenschappen evolueren net zoals alles in de natuur. Sommige planten die nu als inheems beschouwd worden waren ooit eens exoten..

In bijlage enkele van mijn foto’s van vorige jaren in de Bourgoyen van een klein gedeelte van het grote aantal insecten dat rechtstreeks of onrechtstreeks leeft of baat heeft bij de nu spijtig genoeg verbannen Guldenroede.


Mvg,

Myriam Vandenberghe

True angels
destroy not men,
but the falseness in them.

Naturestudio 
a non-Governmental, non-profit organization.
promotes spiritual self awareness,
and the contemplation of the beauty of Nature
through Art and Philosophy .New page  click here:  Update your God

[Index English]

[Nederlands pagina]
[Português pagina]
[Delicious Naturestudio recipes]

[Nature paintings-van Chapman]
[Nature photos-van Chapman]
[Portraits by van Chapman]

[Nature photos-Myriam Vandenberghe]
[Nature paintings-Myriam Vandenberghe]
[Asielaanvraag voor een bloem]

[Isolda Hermes da Fonseca]
[Isolda page 2]

[Voice of eternal love-musical project]

[Light for Peace by van-Chapman]

[Light over water a meditation on love Consciousness]

[What is relevant in Art for the world today ?]

[Philosophic Community Project]
[Could you clarify it? Thank you]
[Video Krishnamurti]

[How to create a pictogram icon]

[Mariana Ovalle poems]
[Geraldo Gobbato Photos]


     contact 

Follow new discussions on

FacebookNaturestudio

Twitter