www.naturestudio.net

 Round winter window

-What to chose: not to be seen because you don’t have a name, or because you do have a name?
(Myriam vandenberghe)

this page can take a few moments to download...♦

contact  

 

 

 

GREEN DWELLING:

A FRANK LIEFOOGHE PROJECT

 

 

 

 

 

 

 

 

Eeuwenlang werden bij het bouwen de volgende drie grote principes gehanteerd

·      Duurzaamheid

·      Doeltreffendheid

·      Esthetiek

 

De laatste twintig jaar constateren we echter dat er zich op wereldwijde schaal een fenomeen voordoet: de klimaatsverandering en de opwarming van de planeet, met alle nadelige gevolgen voor flora en fauna van dien.

De hedendaagse architectuur werkt nog steeds volgens bovenstaande traditionele bouwprincipes. Grootsteden zijn de betonnering van agrarische gebieden, en industriële zones elimineren de biotopen, met geconcentreerde opwarming en krachtige onweders tot gevolg. De toenemende watersnood in de grootstedelijke gebieden is dagelijkse kost geworden.

 

De ecologische woning gaat tegen deze stroming in en is aangepast aan de eigentijdse natuurfenomenen en woonproblematiek.

 

1.    De woning is gebouwd volgens een goedkoop, snel en aardbevingbestendig bouwprincipe. Dit bouwprincipe is overal ter wereld realiseerbaar. De bouwmaterialen zijn van natuurlijke oorsprong en kunnen de gezondheid niet schaden.

2.    In de woning is een thermische isolatie verwerkt die binnenshuis tot een constante temperatuur leidt. In de warme gebieden wordt de binnenhuistemperatuur koeler en in de koude gebieden is de warmte binnenshuis gemakkelijker te behouden.

3.    Op het dak van de woning kan een groente- of siertuin worden aangelegd. Met een groentetuin van 5m op 10m kan een familie zich een volledig jaar van groenten en kruiden voorzien (6-tal personen). De dakbegroeiing op het huis kan voor een binnenhuisafkoeling van 9 graden zorgen.

4.    Op het dak van de woning is een ‘huiswindmolen’ aangebracht die een gewone woning volledig of een grote woning gedeeltelijk van elektriciteit kan voorzien.

5.    Op het dak staan zonnewerende regenvangers. Zij houden het overtollige water weg van de planten en slaan het water op voor algemeen gebruik.

6.    Alle benodigdheden om het huis met groen te laten begroeien zijn in de woning ingebouwd.

7.    Het huis kan van zoet water worden voorzien via een zoutwaterontzilter op basis van omgekeerde osmose die 10.000 liter water per dag produceert. De zoutwaterontzilter kan dus dorpen en vakantieoorden langs de kustgebieden van voldoende water voorzien. Het geproduceerde water is zuiver en drinkbaar

8.    Een station van recyclagemachines kan snel de diverse benodigde materialen geselecteerd groeperen volgens hun eigenschap. Een machine kan in 33 seconden een autowrak verwerken tot ordentelijk gestapelde, diverse materialen. De niet te recycleren materialen worden gebruikt als grondstof om water te zuiveren en elektriciteit op te wekken zonder atmosfeer, grond of water te vervuilen. De recyclagemachines kunnen ondergebracht worden in drijvende fabrieken in havens of op zee.

9.    De woning is voorzien van een uniek vluchttoestel in geval van brand of andere rampen. Binnen enkele seconden kan een familie het huis van op de etage of veel hoger gelegen etages verlaten.

10.Het huis is voorzien van meerdere handblusapparaten (Pinqy) die de eerste brandhaarden in enkele seconden elimineren en op deze wijze de uitbreiding van de vuurhaarden verhinderen.

11.De ramen van de woning kunnen uit zonlichtweerkaatsend glas worden vervaardigd.

12.Een gedeelte van het huis waar geen ramen zijn, kan in lichtdoorlatende beton gebouwd worden. Op deze wijze hoeft men overdag geen artificieel licht te bevestigen in duistere gangen of kelders.

13.De watervoorziening van de groenteteelt op het dak in woonwijken kan collectief georganiseerd worden en de teelt zelf kan in het onderwijs aangeleerd worden.

14.Vele sloppenwijken wereldwijd zijn broeihaarden van ziektes en ellende. De sloppenwijken staan op vele landskaarten als een anonieme witte vlek. Angst en fatalistisch denken weerhouden de sloppenwijkbewoners er vaak van om een stap te zetten naar een leefbare woning en wereld. De levensomstandigheden van velen kunnen ruim verbeterd worden indien de demografische evolutie in evenredigheid gebracht wordt met de realiteit van het ogenblik. De ecologische woning houdt een principe in dat in alle vormen en in alle omstandigheden kan gerealiseerd worden.

15.Sloppenwijken vormen binnen een gemeenschap een aparte samenleving, die door de omstandigheden eigen wetten en levenswijze heeft ontwikkeld. Deze levenswijze is gebaseerd op het overleven zonder geld, hetgeen vaak leid tot een intense groepssolidariteit. Vele bewoners verzetten zich dan ook tegen om het even welke inmenging van buiten uit, zeker als het bouwprojecten betreft. In de eerste plaats omdat ze deze plannen niet kunnen bekostigen en veel werk zelf willen realiseren. Een ‘meccano-woning’ die door de bewoners op diverse wijzen kan worden gemonteerd, vormt een alternatief.

16.Er bestaan diverse mogelijkheden om energie op te wekken zonder een beroep te doen op fossiele of nucleaire bronnen:

·       Een benzinevrije motor.

·       Verwarmingstoestellen die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen.

·       Een motor die op zwaartekracht werkt .

·       Vrije energie uit de aarde (grond).

·       Een luchtmotor.

 

Alle aspecten van de ‘groene woning’ kunnen afzonderlijk aangewend worden voor andere toepassingen of worden ingepast in reeds bestaande woningen. De diverse onderdelen van het ‘groene huis’ zijn verkrijgbaar op:

liefooghe@hotmail.com

 

 

 
 terug naar hoofdpagina ECOHOUSE

 

 

Back to index page 

     contact  

 

 

 Iris flower essence - Photo van Chapman

LOVE IS ONE, BELIEFS ARE MANY.

 ISOLDA-Hermes da Fonseca

WWW.NATURESTUDIO.NET